Šwp˜_•¶


S. Kon, T. Sato, D. Endo, T. Takahashi, A. Takaku, Y. Nakauchi, F. Toyama, V. B. Meyer-Rochow, E. Takayama-Watanabe, A.Watanabe. 2017. Sperm storage influences the potential for spontaneous acrosome reaction of the sperm in the newt Cynops pyrrhogaster. Mol. Reprod. Dev. DOI: 10.1002/mrd.22932.


T. Sato, M. Yokoe, D. Endo, M. Morita, F. Toyama, Y. Kawamura, Y. Nakauchi, E. Takayama-Watanabe, A. Watanabe. 2017. Sperm motility initiating substance may be insufficient to induce forward motility of Cynops ensicauda sperm. Mol. Reprod. Dev. 84: 686-692.


M. Yokoe, E. Takayama-Watanabe, Y. Saito, M. Kutsuzawa, K. Fujita, H. Ochi, Y. Nakauchi, A. Watanabe. 2016. A novel cysteine knot protein for enhancing sperm motility that might facilitate the evolution of internal fertilization in amphibians. PLOS ONE 11: e0160445.


E. Takayama-Watanabe,  H. Ochiai,  S. Tanino,  A. Watanabe.  2015. Contribution of different Ca2+ channels to the acrosome reaction-mediated initiation of sperm motility in the newt Cynops pyrrhogaster. Zygote 23:  342-351.


A. Watanabe,  E. Takayama-Watanabe.  2014.  In silico identification of the genes for sperm-egg interaction in the internal fertilization of the newt Cynops pyrrhogaster. Int. J. Dev. Biol.  58: 873-879.


M. Yokoe,  M.  Sano,  H.  Shibata,  D.  Shibata,  E.  Takayama-Watanabe,  K.  Inaba,  A.  Watanabe. 2014. 
Sperm proteases that may be involved in the initiation of sperm motility in the newt, Cynops pyrrhogaster.  Int.  J.  Mol.  Sci.  15: 15210-15224.


E. Takayama-Watanabe,  T. Takahashi,  M. Yokoe,  A. Watanabe.  2014.  Acrosome reaction-mediated motility initiation that is critical for the internal fertilization of urodele amphibians. In Sexual reproduction in animals and plants.  H.  Sawada, N.  Inoue, M.  Iwano (eds) Springer, Tokyo, Japan, pp. 97-103.


T. Takahashi,  M. Kutsuzawa,  K. Shiba,  E. Takayama-Watanabe,  K. Inaba,  A. Watanabe. 2013. Distinct Ca2+ channels maintain a high motility state of the sperm that may be needed for penetration of egg jelly of the newt, Cynops pyrrhogaster. Develop. Growth Differ.  55: 657-667.


E. Takayama-Watanabe,  C. Campanella,  H. Kubo A.  Watanabe. 2012. Sperm motility initiation by egg jelly of the anuran, Discoglossus pictus may be mediated by sperm motility-initiating substance of the internally-fertilizing newt, Cynops pyrrhogaster. Zygote 20: 417-422.


‘ģ—mˆźA’†“ą—S“ńA¬—Ń–qlA@Œ“OKA‹S•ˆź•vA“n•Ó–¾•F@2011. ƒJƒWƒJ—Ž‚É‚Ø‚Æ‚éˆŁŒ^øŽq‚Ģ•Ŗ‰»‹@\‚Ę‹@”\@In: ƒJƒWƒJ—Ž‚Ģ¢ŠE@~“K‰ž‚ʐi‰»~ Œć“”WA@Œ“OKA–ī•”‰q•Ņ@pp.133-143@“ŒŠC‘åŠwo”ʼnļ


Y. Nakauchi,  Y. Hayakawa,  M. Fujinoki,  O.Yamamura,  M. Kobayashi,  A. Watanabe. 2011. Characterization of an alternative chromatin remodeling to parasperm in a cottid fish, Hemilepidotus gilberti. Zool. Sci. 28: 438-443.


A. Watanabe,  E. Takayama-Watanabe,  C. A. Vines,  G. N. Cherr. 2011. Sperm motility-initiating substance in newt egg-jelly induces differential initiation of sperm motility based on sperm intracellular calcium levels. Develop. Growth Differ. 53: 9-17.

M. Ohta,  H. Kubo,  Y. Nakauchi  A. Watanabe. 2010. Sperm motility-initiating activity in the egg jelly of the externally-fertilizing urodele amphibian, Hynobius lichenatus. Zool. Sci. 27: 875-879.
 
T. Watanabe,  H. Kubo,  S. Takeshima,  M. Nakagawa,  M. Ohta,  S. Kamimura,  E. Takayama-Watanabe,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2010. Identification of the sperm motility-initiating substance in the newt, Cynops pyrrhogaster, and its possible relation with the acrosome reaction during internal fertilization. Int. J. Dev. Biol. 54: 591-597.

Y. Iwasaki,  K. Ohkawa,  H. Sadakata,  A. Kashiwadate,  E. Takayama-Watanabe,  K. Onitake,  A. Watanabe. 2009. Two states of active spermatogenesis switch between reproductive and non-reproductive seasons in the testes of the medaka, Oryzias latipes. Develop. Growth Differ. 51: 521-532.


A. Watanabe. 2009 Spermatogenesis, In vitro spermatogenesis from primary spermatocytes. In
  MedakaBiology, Management, and Experimental Protocols. M. Kinoshita, K. Murata, M. Tanaka (Eds.).  Blackwell publishing Ltd pp. 74-75, 350-353.

A. Watanabe,  K. Fukutomi,  H. Kubo,  M. Ohta,  E. Takayama-Watanabe,  K. Onitake. 2009. Identification of egg-jelly substances triggering sperm acrosome reaction in the newt, Cynops pyrrhogaster. Mol. Reprod. Dev. 76: 399-406.


Y. Hayakawa,  E. Takayama-Watanabe,  A. Watanabe,  M. Kobayashi,  H. Munehara,  K. Onitake. 2007. Partial formation of sperm dimorphism from spermatocytes of the cottoid fish, Hemilepidotus gilberti in cell culture. Zygote 15: 285-293.


W. Hiyoshi,  T. Sasaki,  E. Takayama-Watanabe,  H. Takai,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2007. Egg-jelly of the newt, Cynops pyrrhogaster contains a factor essential for sperm binding to the vitelline envelope. J. Exp. Zool. 307A: 301-311.


A. Watanabe,
  K. Onitake. 2007. The Regulation of Spermatogenesis in Fish: Recent Cellular and Molecular Approaches In: "Fish Spermatology. " eds. by S.M.H. Alavi, J.J. Cosson, K. Coward, & Gh. Rafiee, Oxford, Alpha Science Ltd@Publications, pp. 141-160.


Y. Hayakawa,  M. Kobayashi,  H. Munehara,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2007. Spermatogenesis involving parasperm production in the marine cottoid fish, Hemilepidotus gilberti. The Raffles Bulletin of Zoology, Sup 14: 29-35.


S. Takahashi,  H. Nakazawa,  A. Watanabe,  K. Onitake,
  2006. The outermost layer of egg-jelly is crucial to successful fertilization in the newt, Cynops pyrrhogaster. J. Exp. Zool. 305A: 1010-1017.


T. Sasaki,  A. Watanabe,  E. Takayama-Watanabe,  M. Suzuki,  H. Abe,  K. Onitake. 2005. Ordered progress of spermiogenesis to the fertilizable sperm of the medaka fish, Oryzias latipes, in cell culture. Develop. Growth Differ. 47: 87-97.


A. Watanabe,  K. Onitake. 2003. Sperm activation. In "Reproductive biology and phylogeny of urodela." ed. by David M. Sever. Science publisher, Inc. Enfield (NH). USA. pp.425-445.


Y. Makabe-Kobayashi,  E. Kudaira,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2003. Newt ZPC molecule, cpZPC, localizes in the inner surface of the egg envelope. Int. J. Dev. Biol. 47: 51-58.


T. Watanabe,  T. Itoh,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2003. Characteristics of sperm motility induced on the egg-jelly in the internal fertilization of the newt, Cynops pyrrhogaster. Zool. Sci. 20: 345-352.


A. Watanabe,  K. Onitake. 2002. Urodela egg-coat as the apparatus for the internal fertilization. Zool. Sci. 19: 1341-1347.


T. Sasaki,  S. Kamimura,  H. Takai,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2002. The activity for the induction of sperm acrosome reaction localises in the outer layers and exists in the high molecular weight components of egg-jelly of the newt, Cynops pyrrhogaster. Zygote 10: 1-9.


T. Itoh,  S. Kamimura,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2002. Egg-jelly structure promotes efficiency of internal fertilization in the newt, Cynops pyrrhogaster. J. Exp. Zool. 292: 314-322.


M. Okimura,  A. Watanabe,  K. Onitake. 2001. Organization of carbohydrate components in the egg-jelly layers of the newt, Cynops pyrrhogaster. Zool. Sci. 18: 909-918.


K. Onitake,  H. Takai,  M. Ukita,  J. Mizuno,  T. Sasaki ,  A. Watanabe. 2000. Significance of egg-jelly substances in the internal fertilization of the newt, Cynops pyrrhogaster. Comp. Biochem. Physiol. 126: 121-128.


J. Mizuno,  A. Watanabe,  K. Onitake. 1999. Initiation of sperm motility in the newt, Cynops pyrrhogaster, is induced by a heat-stable component of egg-jelly. Zygote. 7: 329-334.


M. Ukita,  T. Itoh,  T. Watanabe,  A. Watanabe,  K. Onitake. 1999. Substances for the initiation of sperm motility in egg-jelly of the Japanese newt, Cynops pyrrhogaster. Zool. Sci. 16: 793-802.


S. Nakai,  A. Watanabe,  K. Onitake. 1999. Sperm surface heparin/heparan sulfate is responsible for sperm binding to the uterine envelope in the newt, Cynops pyrrhogaster. Develop. Growth Differ. 41: 101-107.


A. Watanabe,  E. Kobayashi,  T. Ogawa,  K. Onitake. 1998. Fibroblast growth factor may regulate the initiation of oocyte growth in the developing ovary of the medaka, Oryzias latipes. Zool. Sci. 15: 531-536.


A. Saiki,  M. Tamura,  M. Matsumoto,  J. Katowgi,  A. Watanabe,  K. Onitake. 1997. Establishment of in vitro spermatogenesis from spermatocytes in the medaka Oryzias latipes. Develop. Growth Differ. 39: 337-344.


A. Watanabe,  N. Hatakeyama,  A. Yasuoka,  K. Onitake. 1997. Distributions of fibroblast growth factor and the mRNA for its receptor, MFR1, in the developing testis of the medaka, Oryzias latipes. J. Exp. Zool. 279: 177-184.


A. Watanabe,  K. Onitake.1995. Changes in the distribution of fibroblast growth factor in the teleostean testis during spermatogenesis. J. Exp. Zool. 272: 475-483.


A. Watanabe,  H. Ide. 1993. Basic FGF maintains some characteristics of the progress zone of chick limb bud in cell culture. Dev. Biol. 159: 223-231.


A. Watanabe,  K. Ohsugi,  H. Ide. 1993. Formation of distal structures from stumps of chick wing buds at stage 24-25 following the grafting of quail tissue from X-irradiated distal limb buds. J. Exp. Zool. 267: 447-453.

@

”ŽŽm˜_•¶
2003
”N
“n•Ó@r•F@@@‘Ģ“ąŽó
ø‚šs‚¤ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģ’Tõ‚Ę‚»‚Ģ“Į’„‚Ģ‰šĶ

2004”N
ŽRą_@—R”ü@@@ƒJƒCƒR—‘‚É‚Ø‚Æ‚é—‘‰©ƒ^ƒ“ƒpƒNŽæ•Ŗ‰š‚Ģ’²ß‹@\‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†@i˜_•¶”ŽŽmj

2005”N
²X–Ų@—²L@@×–E”|—{Œn‚š—p‚¢‚½ƒƒ_ƒJøŽqŠ®¬‚É‚Ø‚Æ‚éƒJƒXƒp[ƒ[Šˆ«‚Ģ–šŠ„‚Ģ‰šĶ


CŽm˜_•¶
1990
”N@C—¹
Ö–Ų@“ÄŽj@@”|—{‰ŗ‚ɂ؂Ƃ郁ƒ_ƒJø•ź×–E‚©‚ē‚ĢøŽqŒ`¬‚É‚Ā‚¢‚Ä
‚–ģ@­‹`@@ƒƒ_ƒJ—‘‚É‚Ø‚Æ‚é—‘–å‚ʐøŽq‚Ģ‘ŠŒŻģ—p‚É‚Ā‚¢‚Ä

1992”N@C—¹
ŽRą_@—R”ü@@ƒCƒ‚ƒŠ‚Ģ‘Ģo“ą—‘—A‘—‚ĢŒ¤‹†
‘«—§@—E”Ž@@ƒCƒ‚ƒŠ‘Ģo—‘—‘–Œ‚ĢŽq‹{—‘—“–Œ‚Ö‚Ģ•Ļ‰»‹@\‚Č‚ē‚Ń‚ÉŽóø‚É”ŗ‚¤—‘–Œ•Ļ‰»‚É‚Ā‚¢‚Ä
‚ˆä@—T”V@@ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)‚Ģ—‘ƒWƒF
ƒŠ[‘w‚ÉŠÜ‚Ü‚ź‚éøŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹N•ØŽæ‚Ģ‰šĶ

1993”N@C—¹
¼–{@^²”ü@ŠķŠÆ”|—{‰ŗ‚ɂ؂Ƃ郁ƒ_ƒJø‘ƒ’f•Š“ą‚Å‚ĢøŽqŒ`¬

1994”N C—¹
—é–Ų@’l@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘‚Ģ—‘–ŒŒ`¬‚Ę‚»‚ĢŠ®¬‰ß’ö‚É‚Ā‚¢‚Ä‚ĢŒ¤‹†
¼“c@K‘ć@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘w’†‚ÉŠÜ‚Ü‚ź‚éøŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹N•ØŽæ‚Ģ–ʉuŠw“IŒ¤‹†
—é–Ų@½@@@×–E”|—{Œn‚ɂ؂Ƃ郁ƒ_ƒJøŽqŒ`¬‰ß’ö‚Ģ“dŽqŒ°”÷‹¾“IŠĻŽ@

1995”N@C—¹
ć‘ŗ@‚³‚Ø‚č@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚Ŗ‚ą‚ĀŠÉ‚ā‚©‚Č‘½¶‹‘”Ū‹@\‚Ģ‰šĶ
•‚“c@¹•F@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘w’†‚ÉŠÜ‚Ü‚ź‚éøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģ‰šĶ
“c‘ŗ
@Ÿ@@@ƒƒ_ƒJƒvƒƒ^ƒ~ƒ“ˆā“`Žq‚ĢƒNƒ[ƒjƒ“ƒO‚Ę‚»‚ĢøŽqŒ`¬‰ß’ö‚É‚Ø‚Æ‚é”­Œ»

1996”N@C—¹
Ä“”@˜NŽq@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘—‘–ŒŒ`¬‰ß’ö‚Ģ’“”÷Œ`‘ŌŠw“IŒ¤‹†
’†‹@‘@@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘—‘–Œ‚ĢŽóø‚É‚Ø‚Æ‚é‹@”\‚Ģ‰šĶ
²X–Ų@—²s@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ‚ĢøŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹N‚ÉŠÖ‚ķ‚éˆöŽq‚Ģ‰šĶ

1997”N@C—¹
ˆÉ“”@“æŽq@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘wƒ‚ƒfƒ‹‚š—p‚¢‚½øŽq‚ĢŽóøƒVƒXƒeƒ€‚Ģ‰šĶ@
@@@@@@@@-øŽq‚Ģ‰^“®’²ßƒVƒXƒeƒ€‚É‚Ā‚¢‚Ä-
”©ŽR@“TŽq@@ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚é‘@ˆŪ‰č×–E‘BˆöŽq‹y‚Ńˆā“`Žq‚Ģ”­Œ»•”ˆę‚Ģ‰šĶ

1998”N@C—¹
’r“c@KO@@ƒƒ_ƒJø‘ƒ“ą‚É‚Ø‚Æ‚éøŒ“×–E‚ĘFGF‚Ģ”­Œ»—lŽ®‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
¬ģ@‘ń@@@ƒƒ_ƒJ—‘‘ƒ‚Ģ”­¶‚É”ŗ‚¤FGF‚Ģ”­Œ»‚Ģ•Ļ‰»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
…–ģ@ƒˆź@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ‚ĢøŽq‰^“®’²ß‚ÉŠÖ‚ķ‚éƒ^ƒ“ƒpƒNŽæˆöŽq‚Ģ‰šĶ

1999”N@C—¹
ŽR“c@
“N–ē@@‰ŗ“™Ņ’Å“®•Ø‚Ģ¬—tŒ^ø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚éFGF‚Ģ”­Œ»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
‰““”@„@@@ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚É‚Ø‚¢‚ÄFGF‚š”­Œ»‚·‚éøŒ“×–E‚Ģ“Į«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
‰«‘ŗ@¹•F@@ƒŒƒNƒ`ƒ“‚š—p‚¢‚½ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘w’†‚Ģ“œ½‚Ģ‹ĒŻ‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
^•Ē@—zŽq@@ƒCƒ‚ƒŠZP3ˆā“`Žq‚Ģ’P—£‚Ę”­Œ»‚Ģ‰šĶ

2000”N@C—¹
‘åģ@ŒbŽq@@ŠķŠÆ”|—{Œn‚š—p‚¢‚½ƒƒ_ƒJøŽqŒ`¬‚Ģis’²ß‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
“n•Ó@r•F@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģ‰^“®’²ß‚É‚Ø‚Æ‚éƒ^ƒ“ƒpƒNŽæˆöŽq‚ĘƒCƒIƒ“‚Ģ–šŠ„‚Ģ‰šĶ

2001”N@C—¹
‰Ŗ‘ŗ@r–ē@@
ƒCƒ‚ƒŠZP3ˆā“`Žq‚Ģ¶B‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚é”­Œ»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
H•½@‰xŽq@@ƒCƒ‚ƒŠZP3
ƒyƒvƒ`ƒhR‘Ģ‚š—p‚¢‚½—‘–ŒŒ`¬‰ß’ö‚Ģ–ʉuŠw“IŒ¤‹†
²X–Ų@—²L@×–E”|—{‰ŗ‚Å•Ŗ‰»‚µ‚½ƒƒ_ƒJ‚ĢŽóø”\‚ĢŒŸŲ
‰Į“”@D”ü@@ƒƒ_ƒJ—‘‘ƒ‚Ģ”­¶‚É‚Ø‚Æ‚éFGF‚Ģ•Ŗ•z‚Ģ•Ļ‰»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2002”N@C—¹
’å•ū@‹vl@@ƒƒ_ƒJøŽqŒ`¬‚ĢŽü”N•Ļ‰»‚Ę‚»‚Ģ’²®‹@\‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
“ś‹g@Ā@@@ƒŒƒNƒ`ƒ“‚š—p‚¢‚½ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģę‘Ģ”½‰ž—U‹N‚Ę—‘
–Œ‚Ö‚ĢŚ’…‹@\‚Ģ‰šĶ

2006”N@C—¹
’|“‡@LĘ@@ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒuƒƒeƒBƒ“ƒO–@‚š—p‚¢‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģ‰šĶ
•Ÿ•x@
ŒhŽq@@ƒ‚ƒmƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģ‚š—p‚¢‚½ƒCƒ‚ƒŠøŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹N•ØŽæ‚Ģ“Æ’č

2009”N@C—¹
‹g‰Ŗ@‹MŽu@@ƒƒ_ƒJøŽqŒ`¬×–E‚É‚Ø‚Æ‚éƒJƒXƒp[ƒ[Šˆ«‚Ģ”­Œ»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2010”N@C—¹

‘¾“c@^“Ž”ü@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠę‘Ģ”½‰ž—U‹N•ØŽæ‚Ģ¶—Šˆ«‚ÉŠÖ—^‚·‚é“œ½‚Ģ‰šĶ

2011”N@C—¹

—Ž‡@Ll@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘—øŽq‘ŠŒŻģ—p‚ĢƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ƒ`ƒƒƒlƒ‹ˆĖ‘¶ «‚ÉŠÖ‚·‚é–ņ—Šw“IŒ¤‹†
ŒB‘ņ@Œb@@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚É‘¶Ż‚·‚éV‹KøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģˆā“`Žq‚Ģ“Æ’č

2013”N@C—¹

Vˆä@•¶i@@ƒƒ_ƒJ¶B×–E‚ĢƒAƒ|ƒg[ƒVƒX‚É‚ę‚éøŽqŒ`¬Šˆ«‚Ģ’²ß‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2014”N

‚‹“@’qŒb@@ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģ•”ˆę“ĮˆŁ“I‚ȉ^“®Šˆ«‰»‹@\‚É‚Ø‚Æ‚éƒTƒCƒNƒŠƒbƒNƒkƒNƒŒƒIƒ`ƒh‚Ģ–šŠ„
‰”]@”ü—¢@@øŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚ĢŠˆ«ƒyƒvƒ`ƒh‚š—p‚¢‚½—¼¶—ŽøŽq‚Ģ‰^“®ŠJŽn^Šˆ«‰»‹@\‚Ģ”äŠr‰šĶ

2015”N

—L‘ŗ@Œ’Žu@ƒAƒ‹ƒfƒqƒhƒŠƒ_ƒNƒ^[ƒ[KOƒ}ƒEƒXøŽq‚Ģ‘å‚«‚­‹ü‹Č‚·‚é•Ś–щ^“®‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†


‘²‹Ę˜_•¶
1987
”N@‘²‹Ę
X@˜a—²@@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘–Œ‚Ģ–ʉuŠw“I‰šĶ

1988”N@‘²‹Ę
”óŒū@‰„’j@@
ƒ‚ƒmƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģ–@‚š—p‚¢‚½ƒƒ_ƒJćó•Ŗ‰»ƒ}[ƒJ[‚ĢŒŸo‚ĢŽŽ‚Ż
‹g“c@’¼Žj@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘–Œ‚É‘Ī‚·‚郂ƒmƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģģ»‚ĢŽŽ‚Ż‚Ęƒ|ƒŠƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģ‚É‚ę‚é—‘–ŒŒ`¬‰ß’ö‚ĢŠĻŽ@
¼ŽR@“T]@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘‚ĢøŽqN“ü•”ˆŹ‚É‚Ā‚¢‚Ä
Ö–Ų@“ÄŽj@@ƒƒ_ƒJ¶B‘B”|—{‚ĢŽŽ‚Ż
‚–ģ@­‹`@@ƒƒ_ƒJŽóø—‘Zo•Ø‚ĢøŽq‰^“®•Ū‘¶”\‚É‚Ā‚¢‚Ä

1989”N@‘²‹Ę
Š‹¼@–«@@@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)‚É‚Ø‚Æ‚éŽnŒ“¶B×–E(PGCs)‚Ģ‘gD‰»Šw“IŠĻŽ@
²X–Ų@Žq@’_ŠĒŠń¶š’Ž Hymenolepis microstoma ’Ž—‘‚Ģƒ}ƒEƒX’°‘gD“ą‚Ö‚ĢN“ü‚É‚Ā‚¢‚Ä
H“”@ēŒb@@Jones-MoteŒ^’x‰„Œ^‰ß•qĒ‚É‚Ø‚Æ‚éD’†‹…‚Ģ–šŠ„‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
@@@@@@@`D’†‹…‚š‘I‘š“I‚ÉŒĶŠ‰‚³‚¹‚郂ƒmƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģ“Š—^ƒ‰ƒbƒg‚É
؂Ƃé‹ĒŠ‚Ö‚Ģ’Pj‹…—V‘–‚šŽw•W‚Ę‚µ‚ā`
ŠŪŽR@_Žq@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ‚ĢŠÉ‚ā‚©‚Č‘½ø‹‘”Ū‹@\‚É‚Ā‚¢‚Ä
›Œ“@—R‹I@@ƒƒ_ƒJ‚Ģ—‡—‘‚ʐøŽq‚Ģ‘ŠŒŻģ—p‚É‚Ā‚¢‚Ä
‘«—§@—E”Ž@@ƒCƒ‚ƒŠ‚Ģ‘Ģo—‘—‘–Œ‚ĘŽq‹{—‘—‘–Œ‚Ģ”äŠrŒŸ“¢

1990”N@‘²‹Ę
ŽRą_@—R”ü@@ƒCƒ‚ƒŠ‚Ģ‘Ģo“ą—‘—A‘—‚É‚Ā‚¢‚Ä
‚ˆä@—T”V@@ƒCƒ‚ƒŠøŽqę‘Ģ”½‰ž‚É‚Ø‚Æ‚é—‘jelly‘w‚Ģ–šŠ„
‰Į“”–Ų@~@@”|—{‰ŗ‚ɂ؂Ƃ郁ƒ_ƒJiOryzias latipesj‘ęˆźø•ź×–E‚ĢøŽqŒnø”\‚É‚Ā‚¢‚Ä
Ęˆä@‰ėŒČ@@ƒƒ_ƒJ—‘–å’¼‰ŗ•”ˆę‚ĶŽóø‚É–{Žæ“I‚ÉŠÖ—^‚µ‚Ä‚¢‚é‚©

1991”N@‘²‹Ę
Œć“”@Œ÷@@@ƒƒ_ƒJiOryzias latipesjø‘ƒ‚©‚ē‰š—£‚³‚¹‚½øŽqŒ`¬×–EŒQ‚ÉŠÜ‚Ü‚ź‚é‘ęˆźø•ź×–Eƒ‰»‚ĢŽŽ‚Ż
¼–{@Œ÷@@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)øŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹N‰ß’ö‚Ģ
‘–øŒ^“dŽqŒ°”÷‹¾‚É‚ę‚éŠĻŽ@
¼–{@^²”ü@ŠķŠÆ”|—{‚³‚ź‚½ƒƒ_ƒJiOryzias latipesjø‘ƒ’f•Š‚Å‚ĢøŽqŒ`¬‚É‚Ā‚¢‚Ä

1992”N@‘²‹Ę
—é–Ų@’l@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘Œ`¬‰ß’ö‚É‚Ø‚Æ‚é—‘–ŒŒ`¬‚É‚Ā‚¢‚Ä
¼“c@K‘ć@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠę‘Ģ”½‰ž—U‹N•ØŽæ‚É‘Ī‚·‚éR‘Ģ‚Ģģ¬‚Ę‚»‚ź‚š—p‚¢‚ÄŒŸ’肵‚½—A—‘ŠĒ‘gD‚Å‚Ģ—U‹N•ØŽæ‡¬
‰““”@•üŽq@@ƒƒ_ƒJøŽqŒ`¬‰ß’ö‚É‚Ø‚Æ‚éƒvƒƒ^ƒ~ƒ“‚Ģ‡¬‚É‚Ā‚¢‚Ä

1993”N@‘²‹Ę
Ÿ–”@Š²•v@@ƒGƒXƒgƒ‰ƒWƒI[ƒ‹“Š—^‚Ģƒƒ_ƒJiOryzias latipesjøŽqŒ`¬‚É‹y‚Ś‚·‰e‹æ‚É‚Ā‚¢‚Ä
“c‘ŗ@Ÿ@@@ƒƒ_ƒJiOryzias latipesjø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚écDNAƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ[‚Ģģ¬
ŽO–Ų@r•F@@ƒƒ_ƒJiOryzias latipesj‚ĢøŽq×–E•\–ŹRŒ“‚Ģ‰šĶ
•‚“c@¹•F@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)øŽq‚Ģ‰^“®«‚É‘Ī‚·‚éŠeŽķ‰–—Ž—n‰t‚Ģ‰e‹æ
ć‘ŗ@‚³‚Ø‚č@—‘ƒWƒFƒŠ[‘w’Ź‰ß’†‚ĢƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)øŽq‚ĢŒ`‘Ō•Ļ‰»‚É‚Ā‚¢‚Ä
‹“–{@TŽ”@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)øŽq‚É‘Ī‚·‚éRøŽqR‘Ģ‚Ģģ¬‚Ę‚»‚ź‚š—p‚¢‚½øŽq•\–ŹRŒ“‚Ģ‰šĶ

1994”N@‘²‹Ę
Ž½Œ“@K•v@@ƒƒ_ƒJiOryzias latipesjø‘ƒ‚Ģ’·ŠśŠŌ”|—{–@‚ĢŠm—§‚ĢŽŽ‚Ż
—é–Ų@NO@@×–E”|—{‰ŗ‚ɂ؂Ƃ郁ƒ_ƒJ‘ęˆźø•ź×–E‚©‚ēøŽq‚Ö‚Ģ•Ŗ‰»‰ß’ö‚ĢBrdU•WŽÆ–@‚É‚ę‚鉚Ķ
Ä“”@˜NŽq@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠiCynops pyrrhogasterj—‘‘ƒ‚ĢcDNAƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ[‚Ģģ¬
’†‹@‘@@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ‚Å‚Ķ—‘–ŒŠ®¬‰ß’ö‚ŃrƒgƒƒlƒNƒ`ƒ“—l•ØŽæ‚Ŗ—A—‘ŠĒć•”‚Å—‘–Œ‚É•t‰Į‚³‚ź‚é
²X–Ų@—²s@‹z…‚š‚³‚¹‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚ĢŽóø‚É‚Ø‚Æ‚é–šŠ„‚É‚Ā‚¢‚Ä
‚‹“@‘P•F@@ŽnŒ“¶B×–E—R—ˆ‚Ģ×–EŠ”‚š¶B×–E‚É•Ŗ‰»‚³‚¹
‚éˆöŽq

1995”N@‘²‹Ę
‚–ģ@³Žk@@ƒƒ_ƒJø‘ƒ’f•Š‚ĢŠķŠÆ”|—{‚Ę”|—{‰ŗ‚É‚Ø‚Æ‚éFGF‚Ģ•Ŗ•z‚É‚Ā‚¢‚Ä
¬—с@Œb”üŽq@ƒƒ_
ƒJ¶B‘ƒ‚Ģ”­¶‰ß’ö‚É‚Ø‚Æ‚éFGFƒ^ƒ“ƒpƒNŽæ‚Ģ•Ŗ•z
”©ŽR@“TŽq@@ƒCƒƒi(Salvelinus leucomaenis)øŽqŒ`¬×–E‚Ģ‰Šś•Ŗ‰»’iŠK‚š•WŽÆ‚·‚郂ƒmƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģ‚Ģģ»
Œć“”@–FŽ÷@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—A—‘ŠĒ’¼•”‚Ģ‘–øŒ^“dŽqŒ°”÷‹¾‚É‚ę‚éŠĻŽ@
ˆÉ“”@“æŽq@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠiCynops pyrrhogasterj—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚ĶŽóøŽž‚ɐøŽqˆŚ“®‚Ģ‘«ź‚Ę‚Č‚é
‚£@ä°@@ŽRŒ`Œ§‚Ę‹{éŒ§‚©‚ēĢW‚µ‚½ƒCƒ‚ƒŠW’c‚Ģˆā“`“I•Ŗ‰»

1996”N@‘²‹Ę
¬ģ@‘ń@@@ƒƒ_ƒJ(Oryzias latipes)ąm–E×–E”|—{Œn‚É‚Ø‚Æ‚é‘@ˆŪ‰č×–E‘BˆöŽq‹y‚яć”ē¬’·ˆöŽq‚Ģģ—p‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
…–ģ@ƒˆź@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ(Cynops pyrrhogaster)øŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģ‘eø»
’r“c@KO@@ƒƒ_ƒJ(Oryzias latipes)ø‘ƒ“ą‘Ģ
×–E‚Ģ×–E”|—{
ŽR“c@“N–ē@@ƒƒ_ƒJiOryzias latipesjø‘ƒ’f•Š‚Ģ’·ŠśŠŌ”|—{‚ĢŽŽ‚Ż

1997”N@‘²‹Ę
‰““”@„@@@ƒƒ_ƒJøŽq‰Šś‰ß’ö‚É“ĮˆŁ“I‚É”­Œ»‚·‚éˆā“`Žq‚Ģ’P—£‚ĢŽŽ‚Ż
‰«‘ŗ@¹•F@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģę‘Ģ”½‰ž—U‹N‚ÉŠÖ‚ķ‚é•ŖŽq‚É‚Ā‚¢‚Ä‚ĢŒ¤‹†

1998”N
‘åģ@ŒbŽq@@ŠķŠÆ”|—{Œn‚š—p‚¢‚½ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚é‘@ˆŪ‰č×–E‘BˆöŽq‚Ģģ—p‚Ģ‰šĶ
¬ģ@^Œį@@ƒƒ_ƒJ
ø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚éƒGƒXƒgƒƒQƒ“‚Ģģ—p‚Ģ‰šĶ‚Ģ‚½‚ß‚ĢŠķŠÆ”|—{Œn‚Ģģ¬
”ŠŚ@Œ[Žq@@ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚éøŒ“×–E‚©‚ē‚ĢøŽqŒ`¬’²ß
Ģ‚½‚ß‚ĢŠķŠÆ”|—{Œn‚Ģģ¬
“”“c@‘å•ć@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘–Œ‚É‚Ø‚Æ
‚éøŽqŒ‹‡—Ģˆę‚Ģ“Æ’č‚ĢŽŽ‚Ż
“n•Ó@r•F@@Ä\¬‰–—Ž—n‰t‚š—p‚¢‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģ‰^“®’²ß‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2000”N@‘²‹Ę
‰Į“”@D”ü@@ƒƒ_ƒJ—‘‘ƒ‚Ģ”­¶‚É‚Ø‚Æ‚éFGF‚Ģ•Ŗ•z‚Ģ•Ļ‰»‚Ķ¶B×–E‚Ģ•Ŗ‰»‚Ę“Ę—§‚É‹N‚±‚é
²X–Ų@—²L@ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚É”­Œ»‚·‚éFGF‚ĢƒQƒmƒ€ˆā“`Žq‚Ģ’P—£‚ĢŽŽ‚Ż
‚‹“@d˜a@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠƒWƒFƒŠ[‘wŒ`¬‰ß’ö‚É‚Ø‚Æ‚éŽóø”\‚ĢŠl“¾‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
H•½@‰xŽq@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘–Œ‚É‚Ø‚Æ‚éZP3ƒ^ƒ“ƒpƒNŽæ‚Ģ‹ĒŻ‚Ę‚»‚ĢŒ`¬‰ß’ö‚Ģ‰šĶ

2001”N@‘²‹Ę
’å•ū@‹vl@@ƒƒ_ƒJøŽqŒ`¬‚Ģis‚Ģ—}§‚ɂ؂Ƃ鐶B×–E-‘Ģ×–EŠŌ‚Ģ‘ŠŒŻģ—p‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
“ś‹g@Ā@@@ƒŒƒNƒ`ƒ“‚š—p‚¢‚½ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģę‘Ģ”½‰ž—U‹N‚ÉŠÖ—^‚·‚é•ŖŽq‚Ģ’Tõ
’†‘ņ@—m”ü@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ‚ĢŽóø‚É‚Ø‚Æ‚é—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚Ģ
w\‘¢‚Ģ–šŠ„‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2002”N@‘²‹Ę
ó–ģ@½@@@ƒ}ƒCƒNƒƒCƒ“ƒWƒFƒNƒVƒ‡ƒ“–@‚š—p‚¢‚½ƒCƒ‚ƒŠ—‘•ź×–E‚Ö‚Ģˆā“`Žq“±“üŒn‚ĢŠm—§
Šāč@—TŽq@@ƒƒ_ƒJø‘ƒŠķŠÆ”|—{Œn‚š—p‚¢‚½øŽqŒ`¬‚Ģ‹Gß•Ļ‰»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†
•ž•”@—zˆź@@Estradiol17-ƒĄ‚šŒoŒū“Š—^‚µ‚½ƒƒ_ƒJ‚ŖøŽqŒ`¬‚Ģ’²ß‚ÉŽó‚Æ‚é‰e‹æ

2003”N@‘²‹Ę
”‘q@Žj@@ƒŒƒNƒ`ƒ“‚š—p‚¢‚½ƒCƒ‚ƒŠ—A—‘ŠĒ•Ŗ”å×–E‚ĢõF«‚Ģ‘Šˆį‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†@
“ź“c@‹Å@@@ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚Å”­Œ»‚·‚ésplicing factor‚ĢŒ¤‹†

2004”N@‘²‹Ę
”ˆä@^—Žq@”|—{Œn‚š—p‚¢‚½ƒƒ_ƒJøŽqŒ`¬‚Ę‚»‚Ģ’²ß‹@\@
@@@@@@@-‰ßd—ĶŠĀ‹«‚ŖøŽqŒ`¬‚É‹y‚Ś‚·‰e‹æ‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†-
’|“‡@LĘ@@ƒCƒ‚ƒŠŽq‹{‚Å”r—‘Žž‚É”­Œ»‚·‚éˆā“`Žq‚ĢƒTƒuƒgƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“–@‚š
—p‚¢‚½‰šĶ
•Ÿ•x@ŒhŽq@@ƒCƒ‚ƒŠøŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹NˆöŽq‚É“ĮˆŁ“I‚É”½‰ž‚·‚郂ƒmƒNƒ[ƒiƒ‹R‘Ģģ¬‚ĢŽŽ‚Ż

2005”N@‘²‹Ę
rģ@‘@@@degenerate primer‚š—p‚¢‚½ƒƒ_ƒJneuroD/neurogenin class bHLHˆā“`Žq‚Ģ’Tõ
ˆÉ“”@b—Y@@ƒƒ_ƒJø‘ƒŠķŠÆ”|—{Œn‚š—p‚¢‚½17ƒæ,20ƒĄ-dihydroxy-4pregnen-3one‚ĢøŽqŒ`¬‚É‘Ī‚·‚éģ—p‚Ģ‰šĶ
‰Ŗ‘ŗ@—mŽq@@Xenopus tropicalis—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚ÉŠÜ‚Ü‚ź‚é“œ½‚Ģ‹ĒŻ
ŒĆģ@‰€Ž}@@ƒˆƒRƒXƒWƒJƒWƒJiHemilepidotus gilbertij‘ęˆźø•ź×–E‚©‚ē‚Ģ“ńŒ^øŽq•Ŗ‰»—lŽ®‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2006”N@‘²‹Ę
X@N”Ž@@@
17ƒæ,20ƒĄ-dihydroxy-4pregnen-3one‚Ķƒƒ_ƒJ‚Ģ•Ŗ‰»Œ^AŒ^øŒ“× –E‚Ģ‘B‚š‘£i‚·‚é
‹g‰Ŗ@‹MŽu@@ƒƒ_ƒJ(Oryzias latipes) ×–E”|—{šŒ‰ŗ‚ĢøŽq‚ĘŠC…“K‰žƒƒ_ƒJ‚ĢøŽq‚Ģ‰^“®‰šĶ
—Ž‡@Ll@@ŠeŽķ‘jŠQÜ‚š—p‚¢‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽqę‘Ģ”½‰ž‚Ģ×–E“ąM†“`’BŒn‚Ģ‰šĶ

2007”N‘²‹Ę
“ś–ģ@–¾‹IŲ@ƒCƒ‚ƒŠę‘Ģ”½‰ž—U‹N•ØŽæ‚ĢN––’[ƒAƒ~ƒmŽ_”z—ń‚Ģ‰š“Ē‹y‚Ń“d‹C‰j“®‚É‚ę‚é’P—£–@‚ĢŒŸ“¢

2008”N@‘²‹Ę
‘¾“c@^“Ž”ü@ƒgƒEƒzƒNƒTƒ“ƒVƒ‡ƒEƒEƒIiHynobius lichenatusj—‘ƒWƒFƒŠ[‘w’†‚ĢøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģ–ʉuŠw“I “Æ’č
’†ģ@^ŽĄ@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘w‚É‚Ø‚Æ‚éøŽqę‘Ģ”½‰ž—U‹NˆöŽq‹y‚щ^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģ‹ĒŻ—lŽ®

–x]@‰Ā“ŽŽq@DMC‚Pˆā“`Žq”­Œ»‚šŽw•W‚Ę‚µ‚½ƒƒ_ƒJø‘ƒ‚É‚Ø‚Æ‚é øŽqŒ`¬Šˆ«•]‰æŒnŠm—§‚ĢŽŽ‚Ż

2009”N@‘²‹Ę
J–ģ@r•½@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ—AøŠĒ“ą‚É‚Ø‚Æ‚é’™‘ øŽq‚ĢŽóø”\ˆŪ Ž‹@\‚Ģ‰šĶ
Œj@—m•½@@@NMDAŽó—e‘Ģ‚š‰ī‚µ‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚ĢŽ©”­“I‰^“®ŠJŽn‚Ģ—}§
ŒB‘ņ@Œb
@@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽqˆā“`Žq‚Ģ’Tõ
²–ģ@›‰@@@ƒCƒ‚ƒŠ—‘ƒWƒFƒŠ[‘wÅŠO‘w‚ĢƒV[ƒgó\‘¢‚Ģ•ö‰ó‚ÉŠÖ—^‚·‚éƒ^ƒ“ƒpƒNŽæ•Ŗ‰šy‘f‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2010”N@‘²‹Ę
r–Ų@rK@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚ĢƒZƒŠƒ“ƒvƒƒeƒA[ƒ[Šˆ«‚ĶŽóøŽž‚Ģ‰^“®ŠJŽn‚É•K{‚Å‚ ‚é
¬¼@³®@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠ‚É‚Ø‚Æ‚éøŽq×–E“ąƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒŒƒxƒ‹ˆŪŽ‹@\‚ÉŠÖ‚·‚錤‹†

2011”N@‘²‹Ę
ŽÄ“c@”æ˜Q@ @ƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚ĢŠˆ«‰»‚ÉŠÖ‚·‚é“dŽqŒ°”÷‹¾Šw“IŒ¤‹†
–L“c@«@@@ƒTƒUƒ“ƒuƒƒbƒeƒBƒ“ƒO‚É‚ę‚éƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģˆā“`Žq‚Ģ‰šĶ

2012 ”N@‘²‹Ę
²“”@ēŲ”ü@SOD1KOƒ}ƒEƒXA‹y‚ŃALRKOƒ}ƒEƒX‚É‚Ø‚Æ‚éøŽq‰^“®‚Ģ’“Šˆ«‰»ƒp
ƒ^[ƒ“‚Ģ‰šĶ
‚‹“@’qŒb@@ƒCƒ‚ƒŠøŽq‚Ģ’“Šˆ«‰»‚³‚ź‚½‰^“®‚É‚Ø‚Æ‚é×–E“ąCa2+‚ĘƒAƒfƒjƒ‹Ž_ƒVƒNƒ‰[ƒ[‚Ģ–šŠ„
“”“c@K—C@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®ŠJŽnˆöŽq‚Ģˆā“`Žq”­Œ»‚Ģ‰šĶ
‰”]@”ü—¢@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽqƒvƒƒeƒA[ƒ[Šˆ«‚Ģ‹ĒŻ‚ĘŽóø‚É‚Ø‚Æ‚é–šŠ„

2013”N@‘²‹Ę
L‘ŗ@Œ’Žu@@Motility analysis of the sperm produced by aldehyde reductase-KO mice
Ö“”@ąōŽq@@Effect of SMIS peptides on the motility of amphibian sperm under a hyposmotic condition.
‚‹v@²˜N@@4|ƒAƒ~ƒmƒsƒŠƒWƒ“‚É‚ę‚Į‚Ĉų‚«‹N‚±‚³‚ź‚éƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽq‰^“®‚Ģ‰šĶ

2014”N@‘²‹Ę
‹yģ@T”V‰ī@   RNAseq‚š—p‚¢‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠø×–E‚Å”­Œ»‚·‚éƒAƒfƒjƒ‹Ž_ƒVƒNƒ‰[ƒ[ˆā“`Žq‚Ģ“Æ’č
”Ŗ–ŲĄ@Œcˆź˜Y   RNAseq‚š—p‚¢‚½ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠø×–E‚Å”­Œ»‚·‚é“dˆŹˆĖ‘¶«Ca2+ƒ`ƒƒƒlƒ‹ˆā“`Žq‚Ģ“Æ’č

2015”N

ˆäć@OĶ@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠƒWƒFƒŠ[‘w\¬•ØŽæ‚Ģ‘¶Ż‰ŗ‚É‚Ø‚Æ‚éøŽqƒ^ƒ“ƒpƒNŽæƒŠƒ“Ž_‰»ƒpƒ^[ƒ“‚Ģ‰šĶ

‹ß@a”V‰ī@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠøŽqę‘Ģ”½‰ž‚É‘Ī‚·‚écAMP‚Ģģ—p

•½–ģ@‚‘å@@ƒQƒmƒ€•ŅW‚É‚ę‚éƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠƒ`ƒƒVƒi[ƒ[ˆā“`ŽqƒmƒbƒNƒAƒEƒg

…ŒĖ@T–ē@@ƒAƒJƒnƒ‰ƒCƒ‚ƒŠSMISˆā“`Žq‚ĢƒQƒmƒ€\‘¢

2016”N

ģ‘ŗ@^ˆŸŽq@—¼¶—ŽøŽq‰^“®’²ß‹@\‚ĢŽķ“ĮˆŁ«‚Ķ2Žķ—Ž‚ĢTŒ^“dˆŹˆĖ‘¶«Ca2+ƒ`ƒƒƒlƒ‹‚š‰ī‚µ‚Ä•t—^‚³‚ź‚é

 

BACK